Bring magic to life

היי, ממש לפני שאני מתחילה בהקלטות של הקורס, אני זקוקה לעוד מבט
כפי הנראה כל החלק של הפרחים ילמד בהקלטות ולכל פרח יוקדש שיעור
לאחר מכן יתחילו המפגשים בזום.

אשמח לתגובתך : )

תודה!!